OTTOBRE 2015

Repliche

1 Ottobre 2015 – Sirianni Vs Moro

Repliche

3 Ottobre 2015 – Tedesco Vs Mercurio

Repliche

5 Ottobre 2015 – Lorenzo Vs Sirianni

Repliche

6 Ottobre 2015 – Lopez – Biondo Vs Sirianni

Repliche

7 Ottobre 2015 – Cifalà Vs Lorenzo

Repliche

8 Ottobre 2015 – Cifalà Vs Lorenzo

Repliche

9 Ottobre 2015 – Cifalà Vs Sirianni

Repliche

10 Ottobre 2015 – Tedesco Vs Mercurio

Repliche

11 Ottobre 2015 – Cifalà Vs Villa

Repliche

12 Ottobre 2015 – Lopez Vs Poziello

Repliche

13 Ottobre 2015 – Tedesco Vs Lorenzo

Repliche

14 Ottobre 2015 – Tedesco Vs Lorenzo

Repliche

16 Ottobre 2015 – Lopez Vs Lorenzo

Repliche

17 Ottobre 2015 – Lorenzo Vs Garavaglia

Repliche

18 Ottobre 2015 – Tedesco Vs Moscatelli

Repliche

20 Ottobre 2015 – Lopez Vs Lorenzo

Repliche

21 Ottobre 2015 – Sirianni – Mocini Vs Lorenzo

Repliche

22 Ottobre 2015 – Lopez Vs Pozziello

Repliche

23 Ottobre 2015 – Lopez – Lorenzo Vs Cammarata